Standardi

 

 

"Ishrana Produkt"


 

Preduzeće za proizvodnju
i promet D.O.O.

Vidovdanska 66,
Paraćin, Srbija
Tel/Fax: +381 (0)35 561 208

PIB: 102015433
Matični broj: 06991815

Email: office@ishrana.comSertifikati

D.O.O. "Ishrana produkt" 22.12.2006. godine uvela je standarde JUS 9001:2001 i HACCP - Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke, usklađen sa zahtevima standarda ALINORM 97/13 i 13/A, Dodatak II WHO/FAO Codex Alimentarius.

 

picture picture

 

Politika kvaliteta I BEZBEDNOSTI PROIZVODA

Oznaka: Q.1.001
Verzija: 1.1 Strana: 11 od  28

Profesionalno i profitabilno zadovoljenje potreba potrošača, uz razvijanje dugoročnih odnosa saradnje sa svim poslovnim partnerima.

Politiku kvaliteta i bezbednosti proizvoda definiše Direktor ISHRANE PRODUKT. Ona je okvir za utvrdjivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. Izjava o Politici kvaliteta i bezbednosti proizvoda vidno je istaknuta u svim radnim prostorijama, a Rukovodioci organizacionih celina su obavezni da je  objasne svim zaposlenim. Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda se preispituje svake godine da bi stalno bila adekvatna.

 

POLITIKA KVALITETA  I  BEZBEDNOSTI PROIZVODA

ISHRANA PRODUKT ima cilj da bude proizvodjač finih pekarskih proizvoda kojeg će  potrošači  prepoznavati po visokom kvalitetu i bezbednosti proizvoda. Ovu nameru ćemo ostvariti:

- Uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2000
- Uspostavljanjem, održavanjem i stalnim poboljšavanjem sistema upravljanja bezbednošću hrane prema zahtevima RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE  OF PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969, Rev.4 – 2003
- Stalnim povećanjem zadovoljstva naših kupaca i potrošača
- Praćenjem i primenom savremenih tehnologija
- Primenom principa HACCP u proizvodnji i razvoju novih proizvoda
- Stalnim sticanjem novih znanja i motivisanjem zaposlenih za dostizanje maksimalnih rezultata
- Preduzimanjem mera za unapredjenje kvaliteta isporučilaca i uspostavljanje partnerskih odnosa sa njima
- Usaglašavanjem svih procesa i proizvoda sa zakonskim propisima i standardima
- Razmenom informacija o kvalitetu i bezbednosti naših proizvoda sa eksternim zainteresovanim stranama
- Brigom za očuvanje životne sredine
 

Svi zaposleni se obavezuju da izvršavaju svoje radne zadatke u skladu sa ovom politikom.
Ova politika je dostupna eksternim zainteresovanim stranama.

U Paraćinu, 11.09.2006. godine.